Siirry sisältöön

Sukelluskurssit

Kaikki kurssit saatavilla sekä englanniksi, että suomeksi!

All courses available both in English and in Finnish!

Ilmoittaudu/Enter: info@diversden.fi

GET CERTIFIED

Hinnasto / Price

Hinta altaassa / Price in a pool: 55€
Hinta vedessä / Price in open water: 110€

Kokeile laitesukellusta-ohjelma, ”kokeile, ennen kuin ostat”

Jos olet epävarma siitä, onko tämä laji sinulle, tule kokeilemaan laitesukellusta kanssamme. Ensivaikutelma sukelluksesta veden alla on tärkeää. Jos päätät jatkaa, Try Scuba vie sinua eteenpäin Open Water Diver -kurssille. Sinun on täytettävä alla oleva terveysselityslomake.

Lataa terveysselvityslomake pdf muodossa tästä.


Try Scuba program, “try before you buy”

If you are not sure this sport is for you, come and do a try scuba session with us. Your first impression of diving under the water is important. If you decide to continue, the Try Scuba counts towards your actual Open Water Diver course. You will need to fill out some form like the medical form below.

Download the health explanation form in pdf format from here.

OWD

Price / Hinta
520€

OWD + RR ensiapu

660€

Open Water Diver -kurssi koostuu kolmesta päävaiheesta:

 1. Teoriaopetus, jossa opit ymmärtämään sukelluksen perusperiaatteita.
 2. Allasharjoitukset, joissa opitaan sukelluksen perustaidot käytännössä.
 3. Ulkosukellukset, joissa sovelletaan opittuja taitoja avovesiolosuhteissa!

KYSY LISÄÄ PAKETTIEN HINNOITTELUSTA, JOS PÄÄTÄT TEHDÄ USEAMMAN KUIN YHDEN SPECIALITY-KURSSIN. KLIKKAA TÄSTÄ LAITTAAKSESI MINULLE SÄHKÖPOSTIA info@diversden.fi

The Open Water Diver course consists of three main stages.

 1. Knowledge through online learning or classroom teaching
 2. Skills through Confined Water Dives
 3. Open Water Dives

ASK FOR MORE DETAILS ABOUT PACKAGE PRICING IF YOU DECIDE TO DO MORE THAN ONE SPECIALITY PROGRAMS. CLICK HERE TO SEND ME AN EMAIL info@diversden.fi

Katso tämä video / Watch this video

Aloittaaksesi seikkailun sukelluksen parissa, tarvitset oman/omat:
-Maskin ja snorkkelin
-Kengät ja räpylät
-Hanskat


To start off your adventure in scuba diving, you will need your own:
-Mask & snorkel
-Boots and fins
-Gloves

Advanced Adventurer – Jatkokurssi

Avajaisten tarjous hinta 355€
Opening offer: 355€

Pick your dives from the followings / Valitse sukellukset seuraavista:

 • Deep Diving (1)
 • Dry Suit Diving (tulossa)
 • Enriched Air Nitrox (EAN) (tulossa)
 • Navigation (2)
 • Night & Limited Visibility (3)
 • Perfect Buoyancy
 • Photo & Video
 • Wreck Diving
 • Search and Recovery – Etsinnän ja noston

Hanki erilaisia sukelluskokemuksia ja tulet taitavammaksi sukeltajaksi. Tämä koulutus soveltuu heti OWD-kurssin jälkeen. Pääset tekemään kouluttajan kanssa eri jatkokursseilta viisi koulutussukellusta.

Sukellusharrastuksessa on paljon erilaisia suuntautumismahdollisuuksia. Tällä kurssilla saat tuntumaa, mikä voisi olla sukellusharrastuksessa juuri sinun juttusi. Olisiko se vedenalainen video- & valokuvaus, etsintä tai hylkysukellu? Erityisen hyödyllisiä sukellustaitoja kehittäviä koulutussukelluksia ovat esimerkisi navigointi, nosteenhallinta ja kuivapukusukellus.

SSI Advanced Adventurer -kurssilla suoritat ensimmäisen sukelluksen viidestä eri jatkokurssista. Nämä sukellukset voidaan hyväksilukea, jos lähdet jatkamaan joitakin kokeilemistasi Specialty kurssista.

Get a variety of diving experiences and become a more skilled diver. This training is applicable immediately after the OWD course. You can do five different advanced courses.

There are many different orientation opportunities in the diving hobby. This course will give you a feel for what could be your thing in a diving hobby. Would it be underwater video & photography, exploration or wreck diving? Particularly useful training dives that develop your diving skills are, for example, navigation, buoyancy control and dry suit diving.

With the SSI Advanced Adventurer course, you complete the first dive from five different advanced courses. These dives can be accepted if you go on to continue some of the Specialty course you have tried.

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

Lisätietoa Speciality kursseista ja hinnoista: info@diversden.fi

More info about Speciality courses and prices: info@diversden.fi

React Right -Kansainvälinen ensiapukurssi / React Right -International first aid course

EA ja CPR + O2 + AED

Hinta / Price
155 € (norm. 200 €)

Kurssin tavoitteena on oppia reagoimaan oikealla tavalla erilaisessa onnettomuustilanteissa: sukellusonnettomuudessa, auto-onnettomuudessa, kotona, ravintolassa tai töissä. Opi pitämään huolta itsestäsi ja muista. Lisää tietoa ja taitoa tai voita oma pelkosi, tule mukaan!


The aim of the course is to learn how to react in the right way in different accident situations: in a diving accident, car accident, at home, in a restaurant, or at work. Learn to take care of yourself and others. Add more knowledge and skill or overcome your own fears, come along!

Kurssin sisältö / content of the course:

 • Tilanteen arviointi / Assessment of the situation
 • Hätätilanteessa toimiminen / Operating in a emergency situation
 • Hätäensiapu / Emergency first aid
 • Elintoiminnot / Vital functions
 • Elvytys, paino- ja puhalluselvytys / Resuscitation, weight and breath resuscitation
 • Suojaimien käyttö / Use of protective device
 • Ensiapulaukun sisältö / First aid kit
 • Verenvuodon tyrehdytys / Cessation of bleeding
 • Haavojen hoito / Wound care
 • EAD Defibrillaattori (lisäkoulutus) / EAD Defibrillator (Additional Training)
 • Hätähappi (lisäkoulutus) / emergency oxygen (Additional Training)

Diver Stress & Rescue

Stress & Rescue:
350€

Stress & Rescue + React Right Ensiapu: 475€

Stressi on asia, jota käsittelemme päivittäin. Veden alla oleminen sukellusvälineet päällä ei ole poikkeus. Ihmiset käsittelevät stressiä monin tavoin ja tämä kurssi auttaa sinua reagoimaan asianmukaisesti veden alla stressaavan tilanteen ilmetessä, osuipa tilanne sitten sinulle tai sukelluskaverillesi.

Yksi edellytyksistä ennen kuin sinut voidaan sertifioida pelastussukeltajaksi, on se, että suoritat ensiapukurssin. REACT RIGHT -kurssimme antaa sinulle luottamusta ja opettaa sinulle oikeat tekniikat, joita tarvitaan ensiavun antamiseen uhrille joko vedessä tai sen päällä. Voit lisätä AED- ja O2-istuntoja kurssille, jolloin saat täydellisen kokemuksen.

Stress is something we deal with on an everyday basis. Being under water with scuba equipment is no exception. People deal with stress in many ways and this course will help you react appropriately underwater when a stressful situation arises, whether it be with you or with your dive buddy.

One of the requirements before you can be certified as a rescue diver, is that you complete a first aid course. Our REACT RIGHT course will give you confidence and teach you the correct techniques required to provide basic first aid to a victim whether in or above water. You can choose to add AED and O2 sessions to the course providing you with a complete.

Dive Guide and Science of Diving (Divemaster Course)

Hinta / Price

Dive Guide 520,00 € (sis. ammattilaisrekisteröinnin / incl. professional registeration)

Science of Diving 340,00 € 

 

Haluatko kouluttautua sukellusammattilaiseksi? SSI Divemaster on sinua varten! Divemaster-kurssi on kaksiosainen, joka perustuu Dive Guide ja Science of Diving -osioista. Kurssiin sisältyy teoria-, allas- ja avovesiharjoitukset.

Ennen Dive Guide -kurssin suorittamista sinulla tulee olla:

 • suoritettu SSI Stress & Rescue
 • suoritettu SSI React Right -ensiapukurssi (EA, CPR, AED, O2) tai vastaava, esim. PADI tai SPR
 • vähintään 15 vuoden ikäinen
 • vähintään 40 sukellusta takana (todiste tarvitaan)
 • hyvä fyysinen kunto
 • hyvä mieli, kärsivällisyyttä ja kestävyyttä! 🙂

Science of Diving on pohjana kaikille SSI-ammattilaiskursseille, ja syventää ymmärrystä:

 • fysiikasta
 • decompressioteoriasta
 • vedenalaisesta maailmasta ja
 • sukellusvarusteista

Do you want to train as a diving professional? SSI Divemaster is for you! The Divemaster course is in two parts, based on the Dive Guide and Science of Diving sections. The course includes theory, pool and open water exercises.

Before completing the Dive Guide course, you must have:

 • completed SSI Stress & Rescue
 • completed SSI React Right first aid course (EA, CPR, AED, O2) or equivalent, eg PADI or SPR
 • at least 15 years old
 • at least 40 dives done (proof required)
 • good physical condition
 • good mood, patience and endurance! 🙂

Science of Diving is the base for all SSI professional courses, and deepens understanding:

 • in physics
 • decompression theory
 • the underwater world, and
 • diving equipment

First Aid and Lifeguard Courses

Lifeguard course (pool and Open Water lifeguard) + React Right First Aid course

Hengenpalastuskurssi:
160 €

Hengenpalastuskurssi + React Right Ensiapukurssi:

280€

Save Lives, be a Hero!

The internationally recognized SSI Lifeguard program is the best way to become a professional lifeguard for pools or waterparks. With personalized academic and in-water training, you will learn all you need to supervise, assist and rescue victims in pool and waterpark environments. Upon completion, you will earn the SSI Lifeguard certification and be ready to join a professional lifeguard team.